Juurdepääsetavus

V

väga väikese gluteenisisaldusega toit

 1. toit, mis sisaldab üht või mitut nisust, rukkist, odrast või nende ristanditest valmistatud koostisosa, mida on gluteenisisalduse vähendamiseks spetsiaalselt töödeldud ning mille gluteenisisaldus ei ole suurem kui 100 mg/kg
  Märkus: gluteeni vähendatud sisaldusele võib viidata üksnes väljendiga "väga väikese gluteenisisaldusega".

Teise keele vaste:

ingl food with very low gluten

vähiregister

 1. riiklik andmekogu, mis kogub isikustatud andmeid vähijuhtude kohta Eestis
  Vähiregistri kohta saab rohkem teavet siit.

Teise keele vaste:

ingl Estonian Cancer Register

vähi sõeluuringute register

 1. riiklik andmekogu, kuhu kogutakse isikustatud andmeid rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute sihtrühma kuuluvate isikute kohta
  Vähi sõeluuringute registri kohta saab rohkem teavet siit.

Teise keele vaste:

ingl Estonian Cancer Screening Register

valgud

 1. biokeem (laiem tähendus) biopolümeerid, mis koosnevad teatud kindla järjestusega ja omavahel peptiidsidemega seotud aminohapetest

 2. toitum, biokeem ka toiduvalgud, toitained, mida organism kasutab kehaomaste ainete sünteesimiseks ja funktsioneerimiseks

Teise keele vaste:

ingl proteins

valikuline ennetus

 1. ennetus, mis on suunatud inimrühmale, kel on suurem risk probleemi kujunemiseks
  Nt sünnieelsed ja -järgsed kodukülastused vanemlike oskuste arendamiseks ja toe pakkumiseks peredele, kus esineb uimastite tarvitamist või vägivallaprobleeme, ja nende perede laste vaimse tervise probleemide ennetamiseks

Teise keele vaste:

ingl selective prevention