Juurdepääsetavus

(uimasti) kuritarvitamine

 1. kasuta parem: (uimasti)tarvitamine, tervistkahjustav (uimasti)tarvitamine, terviseriske põhjustav (uimasti)tarvitamine
  Märkus. Kuritarvitamine on ebakorrektne segadusttekitav sõna, millel on hukkamõistev varjund ja millega tekitatakse mulje, nagu oleks tegu eri laadi uimastitarvitamisega.
  Kuritarvitamine on RHK-10-s diagnoos, mis tähendab sellist tervistkahjustavat tarvitamist, mis ei ole veel sõltuvus. Et praktikas on keeruline vahet teha kuritarvitamisel ja sõltuvuskäitumisel, on kuritarvitamise asemel parem öelda, mis see on - tervistkahjustav tarvitamine.
  Näited. Jagati teavet uimastite tervistkahjustava tarvitamise kohta
  Tervistkahjustava tarvitamise vastane teavitustöö
  Seminar uimastite terviseriskidest
  Arutelu uimastite terviseriske põhjustava tarvitamise üle

Teise keele vaste:

ingl (substance) abuse

A

abiõde

 1. med õeõppe või ämmaemandaõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad II kursuse kohustuslikud õppeained, või arsti- või hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad III kursuse kohustuslikud õppeained, ning kes võib töötada vaid õe juhendamisel ja vastutusel

Teise keele vaste:

ingl nursing assistant, nurses assistant

abort

 1. med raseduse katkemine või katkestamine enne loote ellujäämisvõime saavutamist
  Märkus: tervisestatistika eelisterminid on raseduse katkestamine ja raseduse katkemine

Teise keele vaste:

ingl abortion

absoluutne alkohol

 1. keem puhastatud etanool, mis ei sisalda vett
  sama mis 100-protsendiline alkohol, absoluutalkohol

abstinents

 1. kainus

 2. sõltuvusainest keeldumine või sellest teadlik hoidumine

Teise keele vaste:

ingl abstinence

aegkriitilised andmed

 1. med andmed inimese tervisega seonduvate tegevuste kohta, mille puhul on oluline teada nende tegevuste toimumis- või esinemisaega, nt viimase kolme kuu jooksul ostetud ravimid, vaktsineerimine, kirurgilised protseduurid, kroonilised haigused, allergiad, rasedus jm

Teise keele vaste:

ingl time-critical data

aferees

 1. med vere tagasikandmine afereesidoonori vereringesse pärast vererakkude või -plasma eraldamist; sama mis afereesiprotseduur

Teise keele vaste:

ingl apheresis