Juurdepääsetavus

H

haavatavus

 1. erinevate tegurite koosmõjust tulenev probleemi kujunemise või süvenemise võimalikkus

Teise keele vaste(d):

ingl vulnerability

haigestumus

 1. epid, stat üldmõiste, millega kirjeldatakse haigusjuhtude esinemist või teket teatud rahvastikurühmas või rahvastikus tervikuna
  vt ka esmashaigestumus

Teise keele vaste(d):

ingl morbidity

haigestumuskordaja

 1. epid, stat haigusjuhtude arv aastakeskmise rahvaarvu suhtes mingil ajavahemikul

Teise keele vaste(d):

ingl crude incidence rate

haigla

 1. med peamiselt statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks moodustatud majandusüksus
  Eristatakse: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla ja taastusravihaigla

Teise keele vaste(d):

ingl hospital

haiglaravi

 1. med haiglas osutatav statsionaarne ravi

Teise keele vaste(d):

ingl hospital care

haigus

 1. med organismi normaalse elutegevuse häire

Teise keele vaste(d):

ingl disease

haigusjuht

 1. haigestumise üksijuht, nt esmashaigusjuht, vähijuht, koroonajuht

Teise keele vaste(d):

ingl (incident) case

haiguskaotus

 1. med, stat haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud eluaastad

Teise keele vaste(d):

ingl years of lived with disability (lüh YLD)