Juurdepääsetavus

E

eakas inimene

  1. vanemas eas inimene

Teise keele vaste:

ingl elderly person, old person, aged person

ebavõrdsus tervises

  1. üleüldine tervisenäitajate (imikusuremusmäär, emasuremusmäär, paljude haiguste suremus- ja haigestumuskordajad) varieerumine, eriti seonduvalt sotsiaalmajandusliku staatuse ja rahvuskuuluvusega

Teise keele vaste:

ingl inequalities in health

elatustase

  1. rahva või rahvastikurühma aineliste ja vaimsete vajaduste rahuldamise üldine seis, ka elustandard

Teise keele vaste:

ingl standard of living

elukaar

  1. inimese elukäik sünnist surmani, mis harilikult hõlmab lapsepõlve, noorust, keskiga ja vanadust