Juurdepääsetavus

aritmeetiline keskmine

  1. stat väärtuste summa ja väärtuste arvu jagatis

Teise keele vaste:

ingl arithmetic mean, arithmetic average