Juurdepääsetavus

narkomaaniaravi register

  1. lüh NARIS, riiklik andmekogu, mis kogub isikustatud andmeid narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika‑ ja käitumishäirete ravi kohta Eestis
    Narkomaaniaravi registri kohta saab rohkem teavet siit.

Teise keele vaste:

ingl Estonian Drug Treatment Register