Juurdepääsetavus

geneetiliselt muundatud organism

  1. lüh GMO, taim, loom või mikroorganism, kuhu geenitehnoloogilisi võtteid kasutades on sisse viidud geenid, mida temas looduslikul teel esineda ei saa

Teise keele vaste:

ingl genetically modified organism