Juurdepääsetavus

N

narkar

 1. kasuta parem: tarvitaja, uimastitarvitaja, uimastit tarvitav inimene, inimene, kes tarvitab uimastit; kui kontekstist on aru saada, et tegu on uimasteid tarvitava inimesega, siis sobib ka lihtsalt inimene
  Märkus. Narkar on hukkamõistev kõnekeelne sõna inimese kohta, kes tarvitab uimasteid või on uimasti mõju all. Antud sõna võiks vältida kõigis kontekstides.

narkomaan

 1. kasuta parem tarvitaja, uimastitarvitaja, uimastit tarvitav inimene, inimene, kes tarvitab uimastit või uimasteid
  Märkus. Narkomaan on ületarvitatud ja hukkamõistev sõna igasuguse tarvitaja kohta. Sõna kasutamist tuleks vältida uimasteid tarvitava inimese kohta, kuna vastavalt kliinilisele ja juriidilisele definitsioonile on narkomaan inimene, kellel on narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel tekkinud psüühiline või füüsiline sõltuvus nendest ainetest. Suuremal osal uimastitarvitajatel ei teki sõltuvust.

narkomaania

 1. kasuta parem uimastitarvitamishäire, uimastisõltuvushäire, sõltuvus, sõltuvushäire
  Märkus. Narkomaania on negatiivse varjundiga ülekasutatud sõna nii sõltuvushäire kui ka uimastite tarvitamise ja levitamise kohta. Ametlikus kirjakeelses tekstis tuleb selliseid üldistusi vältida ning kasutada täpsemaid nimetusi (nt uuring uimastitarvitamise (mitte: narkomaania) hoiakute kohta).
  Narkomaania tähendab psüühilist või füüsilist sõltuvust, mis on tekkinud narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel

narkomaaniaravi register

 1. lüh NARIS, riiklik andmekogu, mis kogub isikustatud andmeid narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika‑ ja käitumishäirete ravi kohta Eestis
  Narkomaaniaravi registri kohta saab rohkem teavet siit.

Teise keele vaste:

ingl Estonian Drug Treatment Register

narkootiline aine

 1. kasuta parem: uimasti või uimasti nimetust, ravimi puhul valuvaigisti, uinuti, rahusti vms
  Märkus. Ametlikus kirjakeelses tekstis võiks olla täpne. Narkootiline aine on uimastav ja sõltuvust tekitada võiv aine ning mõnikord ei tehta vahet uimastil ja muul narkootilise toimega ainel, milleks on teatud ravim, nt valuvaigisti, rahusti jm.
  Näiteks. Uinutite kättesaadavus
  Rahustite, valuvaigistite tarvitamine
  Narkootilistest ainetest leidus reovees kõige rohkem kanepi ja selle töötlemisproduktide jääke.

narkosurm

 1. kasuta parem: mürgistussurm, üledoosisurm, uimasti üledoosist tingitud surm
  Märkus. Narkosurm on ebatäpne sõna, sest surma ei põhjusta mitte uimasti tarvitamine per se, vaid surm on tingitud uimasti üledoosist.
  Näiteks. Pressiteade möödunud aastal toimunud üledoosisurmade kohta
  Uimastite üledoosist tingitud surmade arv