Juurdepääsetavus

M

madala lävega teenus

  1. teenus, millel puudub ligipääsu piirav kriteerium (inimeselt ei nõuta nime, raha jne), nt süstalde vahetus süstijale

Allikas:
Teise keele vaste:

ingl low-threshold program

magusained

  1. toidu lisaained, mida kasutatakse toidule magusa maitse andmiseks või lauamagusainetes. Magusained jagunevad energiat andvateks magusamaitselisteks lisaaineteks (polüalkoholideks ehk polüoolideks) ning energiat mitte andvateks ülimagusateks ehk intensiivseteks magusaineteks

Teise keele vaste:

ingl sweeteners

mammograafia

  1. med, epid radioloogiline rinnauuring, mille käigus tehakse rinnast röntgenipilt ehk mammogramm ning mis on mõeldud vähieelsete seisundite ja rinnavähi varaseks avastamiseks. Mammograafia on rinnavähi sõeluuringu esmasuuring

Teise keele vaste:

ingl mammography

meelemürk

  1. kasuta parem uimasti, sõltuvusaine, sõltuvust tekitav aine
    Märkus. Meelemürk on ebaselge sisuga eufemism, mida ei sobi kasutada ametliku sisuga kirjakeelses tekstis. Näiteks uimastiennetust käsitlevates materjalides meelemürkide, vägijookide jms asemel on parem kasutada uimastid, alkohoolsed joogid jms

mentaliseerimisel põhinev teraapia

  1. sõltuvusravis kasutatav psühhoteraapia vorm, mis põhineb võimel mõtiskleda iseenda ja teiste inimeste mineviku ja oleviku üle ning mõista neid olusid ja kogemusi, mis on viinud hetkeoludeni, mõteteni ja tõekspidamisteni

Allikas:
Teise keele vaste:

ingl mentalization-based treatment