Juurdepääsetavus

Õ

õendusabi

  1. med ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad õde ja ämmaemand koos pere-, eri- või hambaarstiga või iseseisvalt

Teise keele vaste:

ingl nursing care

õendusepikriis

  1. med kokkuvõte patsiendi seisundist ja talle osutatud õendusabi tulemusest (nt patsiendi väljakirjutamisel haiglast)

Teise keele vaste:

ingl nursing epicrisis

õendushaigla

  1. tervishoiuasutus või selle allosakond, kus osutatakse õendusabiteenust ja hooldusteenust

Teise keele vaste:

ingl nursing hospital

õendussekkumine

  1. med igasugune kliinilisel otsusel ja kliinilistel teadmistel põhinev ravi ja hooldus, mida õde osutab patsiendi või kliendi tulemuste parendamiseks

Teise keele vaste:

ingl nursing intervention