Juurdepääsetavus

U

uimasti

 1. aine, mis mõjutab inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist; sama mis narkootiline aine, sõltuvusaine, psühhoaktiivne aine, narkootikum
  Märkus. Uimastid on psühhoaktiivsete ainete koondmõiste. Juriidilises kontekstis saab vajadusel täpsustada, kas tegu on legaalse (alkohol, tubakas ja ravimid) või illegaalse uimastiga (narkootikumid). Alkohol, tubakas ja narkootikumid kahjustavad kõik tervist ning võivad tekitada sõltuvust.

Teise keele vaste:

ingl drug

uimastijoove

 1. narkootilistest ainetest tingitud joobeseisund
  Märkus. Narkootilistest ainetest tingitud joovet tuvastatakse enamasti uriinianalüüsi abil (hinnatakse aine või selle metaboliitide esinemist uriinis) või kliinilise vaatlusega; kasutusel on ka kiirtestid süljest teatud ainete tuvastamiseks

Allikas:
Teise keele vaste:

ingl drug intoxication

(uimasti) kuritarvitamine

 1. kasuta parem: (uimasti)tarvitamine, tervistkahjustav (uimasti)tarvitamine, terviseriske põhjustav (uimasti)tarvitamine
  Märkus. Kuritarvitamine on ebakorrektne segadusttekitav sõna, millel on hukkamõistev varjund ja millega tekitatakse mulje, nagu oleks tegu eri laadi uimastitarvitamisega.
  Kuritarvitamine on RHK-10-s diagnoos, mis tähendab sellist tervistkahjustavat tarvitamist, mis ei ole veel sõltuvus. Et praktikas on keeruline vahet teha kuritarvitamisel ja sõltuvuskäitumisel, on kuritarvitamise asemel parem öelda, mis see on - tervistkahjustav tarvitamine.
  Näited. Jagati teavet uimastite tervistkahjustava tarvitamise kohta
  Tervistkahjustava tarvitamise vastane teavitustöö
  Seminar uimastite terviseriskidest
  Arutelu uimastite terviseriske põhjustava tarvitamise üle

Teise keele vaste:

ingl (substance) abuse

upTIS

 1. e-tervis lühend sõnust uue põlvkonna tervise infosüsteem
  Hea teada: hääldatakse uptis : uptisi : uptissi (tervise infosüsteemi lühend TIS hääldub samuti tis : tisi : tissi)
  Loe lähemalt siit.

uuendtoit

 1. toit, mida ei ole Euroopa Liidus toiduna olulisel määral tarbitud enne 15. maid 1997. a. Uuendtoidud on näiteks uue või tahtlikult muudetud molekulaarstruktuuriga toit; mikroorganismidest, seentest või vetikatest koosnev, neist saadud või toodetud toit jne. 
  Uuendtoitude kohta loe lähemalt siit.

Teise keele vaste:

ingl novel food