Juurdepääsetavus

O

objektiivne heaolu

 1. objektiivselt mõõdetavad inimese heaoluga seostatavad näitajad
  Nt tööhõive määr, leibkondade struktuur, sissetulek, keskmine eluiga, kehamassiindeks jne võrdluses normide ja sotsiaalsete väärtustega

Teise keele vaste:

ingl objective well-being

obsessiiv-kompulsiivne häire

 1. psühh psüühikahäire, mida iseloomustavad korduvad obsessioonid ehk sundmõtted ja kompulsioonid ehk sundteod
  sama mis sundhäire

Allikas:
Teise keele vaste:

ingl obsessive-compulsive disorder

ohutum tarvitamine

 1. narkootikumide tarvitamisest tulenevate võimalike riskide esinemise vähendamine

omaksed

 1. abikaasa, elukaaslane, vanemad ja lapsed, lähedased sugulased

Teise keele vaste:

ingl folks, family, relatives

oodatav eluiga

 1. stat keskmine elada jäänud aastate arv sünnihetkel (või teatud vanuses), sama mis keskmine eluiga, eeldatav eluiga

Teise keele vaste:

ingl life expectancy

opiaadid

 1. farmakol looduslikku päritolu oopiumi derivaadid (nt morfiin ja kodeiin), aga ka teised samasugust toimet omavad (sh sünteetilised või poolsünteetilised) ühendid (nt heroiin, fentanüül). Viimaseid nimetatakse ka opioidideks.

Teise keele vaste:

ingl opiates

opioidid

 1. farmakol koondnimetus looduslike, poolsünteetiliste ja sünteetiliste keemiliste ühenditele, mis omavad oopiumile sarnaseid, sh valuaistinguid pärssivaid toimeid

Teise keele vaste:

ingl opioids

organismi põhibioelemendid

 1. biokeem keemilised elemendid (süsinik, vesinik, hapnik, lämmastik, fosfor ja väävel), mis moodustavad 98% elusorganismi koostisest ning mille baasil moodustatakse kõik biomolekulid

Teise keele vaste:

ingl basic human bioelements