Juurdepääsetavus

K

kaassõltuvus

  1. tunnete, uskumuste ja hoiakute kogum, millest tulenevalt inimene panustab enamiku energiast sõltlasele ja tema muredega tegelemisele

Allikas:
Teise keele vaste:

ingl co-dependency

kahju

  1. uimastite, sh alkoholi tarvitamise tagajärjel tekkida võivad vaimsed, füüsilised, sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised probleemid; nt traumade tekkimise ja surma tõenäosus, seadusega pahuksisse minek, majandusliku toimetuleku vähenemine, tervishoiukulude kasv
    vt ka kahjude vähendamine

Teise keele vaste:

ingl harm

kahjude vähendamine

  1. uimastitarvitaja riskikäitumise ohutumaks muutmine ja riskikäitumisega seonduvate probleemide hulga kahandamine tarvitaja, tema lähedaste ja ühiskonna jaoks; nt ohutumaks süstimiseks vajalike vahendite võimaldamine, sotsiaaltöötaja teenused, terviseteabe kättesaadavus jne

Teise keele vaste:

ingl harm reduction

kaine

  1. uimasteid, sh alkoholi teadlikult mitte tarvitanud

Teise keele vaste:

ingl abstinent, sober

kainus

  1. uimastite, sh alkoholi teadlik mittetarvitamine

Teise keele vaste:

ingl abstinence