Juurdepääsetavus

Kasulik teada

Kui räägime rahva tervise hoidmisest, siis on see rahvatervishoid, mitte rahvatervis. Kui jutuks võetakse tervishoid kui tegevus või süsteem, siis ei sobi seda nimetada terviseks. Samasugused sõnad on ka töötervishoid ja koolitervishoid (mitte töötervis ega koolitervis). Rahvatervishoid on inglise keeles public health või public healthcare.

tervishoid

  1. tervise tugevdamisele, eluea pikendamisele, haiguste vältimisele ja haigete ravimisele suunatud tervisekaitse ja arstiabi süsteem

Teise keele vaste:

ingl healthcare, health care