Juurdepääsetavus

Kasulik teada

Nii nagu on töötervishoid ja koolitervishoid (mitte töötervis ega koolitervis), on ka rahvatervishoid, mitte rahvatervis. Kui jutuks võetakse tervishoid kui tegevus või süsteem, siis ei sobi seda nimetada terviseks. Rahvatervishoid on inglise keeles 'public health' või 'public healthcare'.

tervishoid

  1. tervise tugevdamisele, eluea pikendamisele, haiguste vältimisele ja haigete ravimisele suunatud tervisekaitse ja arstiabi süsteem

Teise keele vaste:

ingl healthcare, health care